מתוך האלבום של אלכס שדמון

Out of the private album of Alex Shadmon

תרועת חצוצרה על סיפון התנין או הרהב

המזהים את החיילת היפה ואת העומדים על הגשר אנא העבירו אלי שמות כדי שאוכל להוסיף לכיתוב

uri@dotan.net

או בטלפון 9732428 - 03