מתוך האלבום של אלכס שדמון

Out of the private album of Alex Shadmon

חלק מקורס לויתן על "א.ק. ארצה " בדרך לצרפת. משמאל, בלה לימים שדמון,פקידת היחידה.