מתוך האלבום של אלכס שדמון

Out of the private album of Alex Shadmon

עם הגעת התנין ארצה מעניק מפקד חיל הים, האלוף שמואל טנקוס את אות הצוללן מספר 1 ליוסלה דרור

uri@dotan.net