מתוך האלבום של אלכס שדמון

Out of the private album of Alex Shadmon

פירוק הפין הישן של ה Turpin - לימים אח"י לויתן

uri@dotan.net