מתוך האלבום הפרטי של אלכס שדמון

נושאת המטוסים הצרפתית הישנה Bearn
בסיס הצוללות ובי"ס צוללות, נמל טולון
אוגוסט 1958