מתוך האלבום הפרטי של אלכס שדמון

Out of the private album of Alex Shadmon

המכונאים והמדריך הצרפתי על סיפון ה Bearn אוגוסט 1958
עומדים מימין לשמאל:אלחנן(אקה) התרסי, מדריך צרפתי, אלכס שדמון, מדריך צרפתי, יורם בר-ים.
כורעים רן שמעון שאבד עם הדקר, יצחק גבעון, יעקב לוי, גבי מענית, עזרא אביאני.

uri@dotan.net