מתוך האלבום של אלכס שדמון

Out of the private album of Alex Shadmon

תנין מגיעה לפורטלנד לתחילת אימוני היבנות

Tanin arrives in Portland to start work-up.

uri@dotan.net