מתוך האלבום של אלכס שדמון

Out of the private album of Alex Shadmon

הנזי וחיימקה על גשר התנין לפני עמדות התקשרות

Hanzi and Haimke on the bridge before harbour stations

uri@dotan.net