מתוך האלבום של אלכס שדמון

Out of the private album of Alex Shadmon

כרמל בחדר המכונות של התנין

Carmel in the Engine Room of the Tanin

uri@dotan.net